Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia  wysłanego na adres M&Z Sp. z o.o 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 131B.